Rewident taboru kolejowego

       

Pokrewne


Z konieczności odcięcia od rzeczywistości.

Temat: przepisy o esklpoatacji taboru kol.
Witam, jakie przepisy (rozporządzenia, instrukcje) regulują utrzymanie i eksploatację taboru kolejowego, a konkretnie pojazdów trakcyjnych? Linki mile widziane. Cześć Chyba jedyny państwowy przepis to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych ale tam jest dość ogólnie. Oprócz tego do każdego taboru powinna być DTSU (Dokumentacja technologiczna systemu utrzymania) zatwierdzona przez UTK. Każdy przewoźnik powienen mieć przepisy wewnętrzne - PKP ma takich trochę: - Mt-32 Instrukcja o utrzymaniu elektrycznych i spalinowych pojazdów trakcyjnych, - Decyzja nr 36/2000 Naczelnego Dyrektora Kolejowych Przewozów Towarowych CARGO z ... i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego, - Ct-2 (d. Mt-2) Instrukcja dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego, - Mt-53 Instrukcja dla rewidenta i starszego rewidenta elektrycznych  pojazdów trakcyjnych, - Mw-28 Instrukcja dla rewidenta taboru (nie wiem, która z tych 2ch jest obowiązująca, jak ktoś wie to niech napisze), - Mw-62 Instrukcja o ogrzewaniu wagonów osobowych normalnotorowych. Jeżeli ktoś zna jeszcze jakieś to...
Źródło: topranking.pl/1567/przepisy,o,esklpoatacji,taboru,kol.phpTemat: stukanie młotkiem w koła
... tarczowymi | mają zestawy kołowe monoblokowe. A jak się oficjalnie nazywa ten zawód "młotkowego"? Krzysztof REWIDENT TABORU KOLEJOWEGO !
Źródło: topranking.pl/1568/stukanie,mlotkiem,w,kola.php


Temat: humor - Słowo Polskie
... nim koła wagonów. - Próba hamulców - informuje rewident taboru kolejowego Zygmunt Biliński - Jeśli odgłos jest głuchy, to klocki hamulcowe nie przylegją do koła, a jeśli dźwięczny, to koła są...
Źródło: topranking.pl/1569/humor,slowo,polskie.php


Temat: humor - Słowo Polskie
Dnia Tue, 21 Sep 2004 17:33:17 +0200, SM31 <pb.piot@interia.plnapisał: . - Próba hamulców - informuje rewident taboru kolejowego Zygmunt BiliĂąski - JeÂśli odgÂłos jest gÂłuchy, to klocki hamulcowe nie przylegjÂą do...
Źródło: topranking.pl/1569/humor,slowo,polskie.php


Temat: Prywatny kurs na maszynistę.
... kolejowy 985-1471 email: grupasema@WYWALTOPRECZop.pl ======================================= To tyle- najbardziej ciekawi mnei ten maszynista..... pozdr gacek
Źródło: topranking.pl/1569/prywatny,kurs,na,maszyniste.php


Temat: PESA sprzeda kolejne 2 ATR220 dla Włoch
Dnia Mon, 23 Feb 2009 22:43:05 +0100, Krzysztof Waszkiewicz napisał(a): Od kiedy to rewidenci "grzebia" w czyms? [...] Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: 1.  Ă˘Â€źrewidencie taboru" - należy przez to ... należy przez to rozumieć rewidenta taboru lub starszego rewidenta taboru wyznaczonego przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej do organizacji pracy posterunku. 3.  Ă˘Â€źposterunku rewizji technicznej" zwanym w dalszej treści ‟posterunkiem" - należy przez to rozumieć zespół pracowników przewoźnika, wykonujących oględziny techniczne, próby hamulców i drobne naprawy pojazdów kolejowych dysponujący niewielkim zapleczem warsztatowym. 4.  Ă˘Â€źoględzinach technicznych" - należy przez to rozumieć zespół czynności wykonywanych...
Źródło: topranking.pl/1573/pesa,sprzeda,kolejne,2,atr220,dla,wloch.php


Temat: Akcja protestacyjna w obronie kolei na Roztoczu
Akcja protestacyjna w obronie kolei na Roztoczu PKP Intercity z dniem 1 września likwiduje 4 ostatnie połączenia kolejowe na Roztoczu. Zwracamy się z apelem o poparcie akcji protestacyjnej, która odbędzie się 14 sierpnia br. o godzinie 12.00 na stacji kolejowej w Zwierzyńcu. Wszystkich, którym leży na sercu rozwój naszego regionu zapraszamy do udziału w akcji i wyrażenia swojego sprzeciwu. Grupa Obrony Kolei na Roztoczu Andrzej Adamek - Wójt Gminy Bełżec Michał Basiński - prezes LOT Roztocze Robert Marchwiany - portal zamosconline.pl Marian Kuropaś - w-ce przew. MZZ Rewidentów Taboru ZC IC Alicja Kuropaś...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,13550,98929671,98929671,Akcja_protestacyjna_w_obronie_kolei_na_Roztoczu.html


Temat: stukanie młotkiem w koła
Użytkownik "Krzysztof Kosminski" <kosmin@nospam.gazeta.plnapisał w wiadomości A jak się oficjalnie nazywa ten zawód "młotkowego"? Rewident taboru kolejowego. Pozdr. CAr.
Źródło: topranking.pl/1568/stukanie,mlotkiem,w,kola.php


Temat: Nabór na kurs pomocnika maszynisty
Firma CTL Rail sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach rozpoczyna nabór na kurs pomocnika maszynisty trakcji elektrycznej i spalinowej oraz rewidenta taboru. Wymagamy: wykształcenia średniego technicznego dobrego stanu zdrowia (I kategoria wzroku i słuchu) uregulowanego stosunku do służby wojskowej (kat.A ) dyspozycyjności samodyscypliny zainteresowania tematyką kolejową Co możemy zaoferować: Przede wszystkim odpowiedzialną i ciężką pracę za niemałe pieniądze. Ciężką ale i ... trwa około 6 miesięcy, po pozytywnym zaliczeniu egzaminów końcowych dostajecie umowę o pracę na stanowisku pomocnika maszynisty i rewidenta taboru. Kurs rozpoczyna się z początkiem maja br. Chętni proszeni są o...
Źródło: topranking.pl/1572/nabor,na,kurs,pomocnika,maszynisty.php


Temat: demokracja władza ludu ?
demokracja władza ludu ? coś takiego znalazłam 1. Chrześcijański Związek Zawodowy "Solidarność" im.ks.J.Popiełuszki 2. Federacja Zwiazków Zawodowych Pracowników PKP 3. Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych 4. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP 5. Krajowa Sekcja Kolejarzy Federacji Regionów i Komisji Zakładowych "Solidarność 80" 6. Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność 80" 7. Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Transportu Kolejowego "Jedność" 8. Krajowy Związek Zawodowy Pracowników FMIS-PKP 9. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru 10. Międzyzakładowy "Wolny Związek Zawodowy Kolejarzy" 11. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy SOK 12. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Kolejarzy ... 17. Rada Krajowa Autonomicznych Związków Zawodowych Transportu Kolejowego 18. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" 19. Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" 20. Związek Zawodowy "Kontra" 21. Związek Zawodowy Administracji PKP 22. Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich w RP 23. Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP 24. Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu 25. Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP 26. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce 27. Związek Zawodowy Pracowników Dróg Kolejowych 28. Związek Zawodowy Pracowników Eksploatacji i Diagnostyki 29. Związek Zawodowy Pracowników Infrastruktury Transportu Kolejowego w Polsce 30. Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych a jak wygląda stan naszych wagonów i ogólnie transportu kolejowego to każdy widzi;)czy to jest cena demokracji? czy nieumiejetnosc jej interpretacji?;)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33883,49929864,49929864,demokracja_wladza_ludu_.html


Temat: Rewolucja? PKS na tory!
| Faktycznie. Info choć skromne zwala z nóg. | Ciekawi mnie w jaki sposób PKS spełnił warunki wymagane przez | UTK odnośnie posiadanego taboru szynowego i specjalistycznej kadry. Do wydania licencji nie jest potrzebne posiadanie taboru już! Art. 47. Ustawy o transporcie kolejowym m ówi: 1. Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie licencji powinien przedstawić Prezesowi UTK dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ... od dnia udzielenia licencji. W tym celu ubiegający się o licencję przedsiębiorca winien przedstawić w szczególności: 1) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z ... 1) posiada lub zobowiąże się, że będzie posiadał organizację zarządzania umożliwiającą sprawowanie właściwego nadzoru nad licencjonowaną działalnością oraz nad przestrzeganiem bezpieczeństwa w transporcie kolejowym; 2) oświadczy, że zatrudni pracowników odpowiadających za bezpieczeństwo ruchu kolejowego posiadających wymagane kwalifikacje. [znaczy to że w momencie otrzymania licencji, przedsiębiorca nie musi jeszcze posiadać personelu, tylko musi przedstawić oświadczenie, że taki personel zatrudni] 6. Wymagania dotyczące dysponowania taborem kolejowym uznaje się za spełnione, gdy przedsiębiorca: 1) dysponuje bądź zobowiąże się do dysponowania pojazdami kolejowymi, w tym wagonami i lokomotywami kolejowymi; 2) utworzy lub zobowiąże się do utworzenia z dniem rozpoczęcia działalności systemu utrzymania i obsługi pojazdów kolejowych. [jak wyżej, w chwili wydania licencji jeszcze nie trzeba mieć taboru] 7. Wymagania dotyczące odpowiedzialności cywilnej uznaje się za spełnione, gdy ubiegający się o udzielenie licencji przedsiębiorca posiada zabezpieczenie roszczeń majątkowych związanych z prowadzoną działalnością lub zobowiąże się do dokonania ubezpieczenia działalności objętej licencją. ------------ To tyle wyjatków z ustawy o transporcie kolejowym,...
Źródło: topranking.pl/1568/rewolucja,pks,na,tory.php


Temat: Do wszystkich Maszynistów Instruktorów , Kontrolerów i pozostały
    Uznałem, że oględzin technicznych nie było. Nie potwierdziła tego żadna osoba na R-7, a pracownikiem jedynie dziś prawnie upoważnionym &#8211; mającym takie dokumenty jest rewident.         W związku z tym, że drużyny trakcyjne ponoszą dość dużą odpowiedzialność za powierzone im mienie w postaci pojazdów z napędem, oraz wykonywane próby (pod warunkiem, że wcześniej &#8211; jedynie uprawniony rewident ... wachlarza zawodu rewidenta stanowiącego od istnienia Koleji jako odrębnego stanowiska pracy. Ponownie chciałbym wskazać na to jak wielki jest stopień odpowiedzialności za ocenę stanu technicznego, która może okazać się błędna a w konsekwencji stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu pociągów.         W związku z powyższym nie chcę się czuć odpowiedzialny za wynikłą z tego tytułu katastrofę kolejową.         Logicznym i zasadnym wydaje mi się pozostawienie stanowiska rewidenta i ponownie przywracanie szczególnie na dużych stacjach towarowych gdzie są formowane z bocznic nowe składy pociągów.         Ewentualnie ... ta winna być odnotowana w karcie próby hamulca sformowanego pociągu &#8211; jako z pojazdu manewrowego. Przypominam raz jeszcze, że wachlarz czynności oględzin technicznych i wielorakość taboru (także przyjeżdżającego z innych &#8211; obcych zarządów kolejowych) wymaga raczej osobnego stanowiska pracy. Dlatego postuluję za tym, aby stanowisko rewident taboru &#8211; prawdziwego znawcy pojazdów bez napędu pozostało w spółkach PKP ze względu na bezpieczeństwo, które ... z uwagi na budowę ciągle nowych typów wagonów i wymaga wprost osobnego stanowiska pracy jakim zawsze było stanowisko rewidenta taboru. W imieniu swoim oraz kolegów z drużyn trakcyjnych oczekuję zrozumienia oraz...
Źródło: topranking.pl/1569/do,wszystkich,maszynistow,instruktorow.php


Temat: ile kilometrow przejedzie maszynista w miesiacu? (na poc. towarowych)
... DB. czy z prywatnym przewoźnikiem na terenie Niemiec. Różnica stanu torów i taboru jest zapewne powalająca. Skoro pisze pan o  wysokospecjalizowanych przewozach kontenerów to zapewne takowymi się pan zajmuje. To zapewne...
Źródło: topranking.pl/1571/ile,kilometrow,przejedzie,maszynista,w.php


Temat: Inter-Shity "Wałkonik".
...    rewidenci taboru. -  8,5 %    administracja. -  4,2 %    dyżurni ruchu i nastawniczowie. To zestawienie będzie inaczej wyglądać biorąc pod uwagę ilość wykrytych przypadków w stosunku do zatrudnionych...
Źródło: topranking.pl/1572/inter,shity,walkonik.php


Temat: Pogrzeb pociągów InterCity na dworcu w Rybniku
i w żałobnym nastroju zamanifestujemy kolejny raz swój sprzeciw wobec likwidacji połączeń kolejowych na Zamojszczyźnie. Od momentu powstania naszej grupy codziennie staraliśmy się wywalczyć zmianę tej niekorzystnej dla nas decyzji. Odbyło się wiele spotkań i rozmów na różnych szczeblach. Niestety na próżno. PKP Intercity będące spółką Skarbu Państwa nie zważając na protest społeczny doprowadziło do likwidacji ostatnich kolejowych połączeń naszego regionu z ... i jego mieszkańcy potrzebują regularnej i dobrze zorganizowanej komunikacji publicznej z resztą Polski. Mamy nadzieję na liczne przybycie na nasze pożegnanie z koleją przedstawicieli mediów, samorządów oraz zwykłych mieszkańców regionu. Jeszcze ... - prezes LOT Roztocze Robert Marchwiany - portal zamosconline.pl Marian Kuropaś - w-ce przew. MZZ Rewidentów Taboru ZC IC Alicja Kuropaś - Stowarzyszenie Art Avanti z Zamościa Sławomir Zimosz Stowarzyszenie Padwa...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,760,99472435,99472435,Pogrzeb_pociagow_InterCity_na_dworcu_w_Rybniku.html


Temat: We wtorek ostrzegawczy strajk kolejarzy
524 33 08 Włodzimierz Rudy Przewodniczący Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru Al. Roździeńskiego 1, 40-202 Katowice (32)2575815 fax 257 31 96 Danuta Brewka Przewodnicząca Międzyzakładowy "Wolny Związek Zawodowy Kolejarzy" ul. Dworcowa ... 74 03-734 Warszawa 22 51 33 370 Karol Gill Przewodniczący Rada Krajowa Autonomicznych Związków Zawodowych Transportu Kolejowego ul. Kołłątaja 32, 76-200 Słupsk (059) 843 82 51 Stanisław Kogut Przewodniczący Sekcja Krajowa ... 03-734 Warszawa 513 34 00 fax 513 34 00 Kazimierz Gontarczyk Prezydent Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 513 36 81 fax 513 33 35 Marian Wilk Przewodniczący Związek Zawodowy Pracowników Dróg Kolejowych ul. Dworcowa 3A 39-400 Tarnobrzeg Jacek Nierzwicki Przewodniczący Związek Zawodowy Pracowników Eksploatacji i Diagnosytyki ul. Wiejska 7 14-200 Iława Jędrzej Kiełtyka Przewodniczący Związek Zawodowy Pracowników Infrastruktury Transportu Kolejowego w Polsce ul. Tuwima 28 90-002 Łódź Waldemar Ziobro Przewodniczący Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 513 22 55 fax 513 22 55
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,409,18748473,18748473,We_wtorek_ostrzegawczy_strajk_kolejarzy.html


Temat: pociąg kontenerowy z polietylenem w relacji Płock Trzepowo - GroĂźlehna
INFORMACJA PRASOWA Pierwszy prywatny, międzynarodowy pociąg kontenerowy PCC Rail Szczakowa SA jako pierwszy prywatny przewoźnik kolejowy uruchomiła regularny  międzynarodowy pociąg kontenerowy. Jaworzno, 13 grudnia 2005 r. PCC Rail Szczakowa SA, dugi co do wielkości prywatny przewoźnik kolejowy w Polsce, uruchomiła regularny, międzynarodowy pociąg kontenerowy z polietylenem w relacji Płock Trzepowo - Gro?lehna (Niemcy). Jacek Kowalewski, wiceprezes PCC Rail Szczakowa SA: - Uruchomienie ... skrócenie czasu przejazdu pociągu z obecnych 20 godzin do 10-15.  jednak problemem są zbyt wysokie stawki dostępu do infrastruktury kolejowej i restrykcyjne podejście przez PLK do przewozu kontenerów 30-stopowych, traktowanych jako tzw. ładunku ponadgabarytowego, choć przekracza skrajnię zaledwie o 49 mm. Wynikające z tego stanu rzeczy dodatkowe obciążenia zmuszają nas do korzystania z okrężnych, przez to dłuższych tras kolejowych, ale za to ... wkrótce polityka Państwa i PLK będzie w większym stopniu wspierać działania przewoźników kolejowych w przejmowaniu z dróg na tory. Informacje o PCC Rail AG W ramach PCC Rail AG funkcjonuje grupa spółek, oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie transportu kolejowego towarów na rynku krajowym i zagranicznym. Grupa działa na rynku logistycznym w sferze transportu, spedycji, zarządzania infrastrukturą kolejową oraz remontów taboru. W jej skład wchodzi 13 firm powiązanych kapitałowo i funkcjonalnie. Wśród nich znajdują się: PCC Rail Szczakowa SA, PCC Śląskie Linie Kolejowe Sp. z o.o., PCC Tabor SZCZAKOWA Sp. z o.o., PCC Rail ... który jest stale rozbudowywany. Jest właścicielem 200 km sieci kolejowych zlokalizowanych na terenie południowej Polski, 65 lokomotyw spalinowych i elektrycznych oraz posiada specjalistyczne składy towarowe: piaskarki, węglarki, talboty i cysterny, w ... pakiet usług logistycznych obejmujący transport kolejowy i samochodowy, załadunek i rozładunek kontenerów we własnych terminalach, spedycję kolejową, dzierżawę taboru, kompleksową obsługę bocznic a także przewozy pasażerskie. PCC Rail Szczakowa SA w Jaworznie to największa spółka Grupy PCC Rail i jeden z największych prywatnych, licencjonowanych przewoźników kolejowych w Polsce i zaliczana jest do grona najprężniej działających firm na polskim rynku. Jest także największą odkrywkową kopalnią piasku w Polsce. Produkuje przede wszystkim piasek podsadzkowy, piaski budowlane i specjalistyczne również dla odbiorców zagranicznych. Dysponuje załogą wykwalifikowanych logistów, maszynistów, rewidentów, dyżurnych ruchu. Specjalizuje się nie tylko w transporcie krajowym, ale również w przewozach na osi Wschód-Zachód Europy. Sprawną organizację transportu gwarantują terminale przeładunkowe w Sławkowie (Polska) i Mukaczewie (Ukraina). Obsługuje posiadane bocznice kolejowe w Świeciu, Sławkowie, Mukaczewie poprzez remonty nawierzchni torowej, kierowanie ruchem, utrzymanie infrastruktury kolejowej. Dzięki bogatemu zapleczu remontowemu wykonuje remonty wagonów, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz czyszczenie cystern. Przychody firmy w 2004 r. wzrosły o 29 procent...
Źródło: topranking.pl/1568/pociag,kontenerowy,z,polietylenem,w,relacji.php


Temat: Likwidacja Podkarpackiego Zakładu Przewozów Regionalnych !!!!
kolei na zwołanej wczoraj konferencji prasowej przedstawili czarną wizję, która może się zrealizować po likwidacji PZPR-u: zawieszenie mniej opłacalnych połączeń kolejowych i nikłe inwestycje. Zakład krakowski lub lubelski będzie mógł nawet...
Źródło: topranking.pl/1570/likwidacja,podkarpackiego,zakladu,przewozow.php


Temat: Od jutra regularne kursy (ciut dlugie)
Poznaniu. Przeszli oni pomyślnie badania lekarskie, zdali egzamin i będą jeździć. PKP Cargo Zakład Taboru w Poznaniu zaproponował wyższe stawki za wynajęcie pracowników, wynoszące ,,po cenie promocyjnej'' 28 złotych brutto za ... budowy autobusów szynowych. Realizację zadania związanego z przewozami zleciliśmy spółce PKP Przewozy Regionalne, która zaangażowała, kierując się interesem ekonomicznym, swoich maszynistów. Spółka PKP Cargo Zakład Taboru w Poznaniu zaproponowała bowiem warunki finansowe nie do przyjęcia. Co stało się po południu, że protest odwołano? Zdradzić tego nie chciał Kazimierz Gontarczyk, prezydent Rady Krajowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, który wczoraj przyjechał z ... znaczy PKP Cargo Zakładu Taboru w Poznaniu, który przecież miał wyższe stawki. Czy je obniżono? Czy pozostawiono te wcześniejsze? Na te i wiele innych pytań nie potrafiła odpowiedzieć A. Walczak, której o niczym nie poinformowano. Zapewniam, że w czwartek autobus szynowy wyjedzie w trasę zapewniał po południu Ireneusz Wasilewski, zastępca dyrektora PKP Cargo Zakładu Taboru w Poznaniu. "Autobus mknie po szynach" strona 3. ------------ [http://www.glos.com/index.php?&art=03-01&enc=win&] "Autobus mknie po szynach" Łączy w sobie cechy autobusu z wymaganiami konstrukcyjnymi obowiązującymi pojazdy kolejowe. Na przykład, wyposażając wnętrze wykorzystano technologie zastosowane w autobusie drogowym.   BEATA ZAGRODZKA-BLOK ... Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Na początku lat 90. w zakładach powstało sześć autobusów dwu- i trzyczłonowych, eksploatowanych obecnie w Jeleniej Górze i Chojnicach. Autobus zabierze 90 pasażerów, 38 z nich będzie...
Źródło: topranking.pl/1571/od,jutra,regularne,kursy,ciut,dlugie.php
Sitedesign by AltusUmbrae.