NKUP w rachunku zysków i strat

       

Pokrewne


Z konieczności odcięcia od rzeczywistości.

Temat: Spółka z. o.o.
wynik finansowy (860), a więc koszty te obniżają zysk lub powiększją stratę bilansową. Z tego powodu występuje rozbieżność między CIT-8 a wynikiem finansowym (bilansowym). Jak widzisz konto wyzerowało się. A Wspólnicy otrzymają mniejszą dywidendę lub będą mieli większą stratę, czyli z własnego zysku (kapitału) zapłacili za te wydatki, ktore nie udokumentowali fakturami, podobnie jak w S.C. Jawnej czy osoby fizyczne. Jeżeli chcesz być bardzo dokładna, to w sytuacji, gdy koszty nkup dotyczą różnych rodzajów kosztów, np. usługi , materiały, wynagrodzenia, reklama itp. to na koniec roku, aby mieć właściwą kwotę na tych kontach,...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4815Temat: Jak zaksięgować koszty niepodatkowe - (CIT-2) ??? ???
" />Ja pracuję na programie księgowym RAKS, który ma opcję przyporządkowania konta do KUP i NKUP. Zakładam oddzielne konto dla NKUP, co pozwala mieć bieżacy wynik finansowy bilansowy, rzeczywisty rachunek zysków i strat, bo wydatki NKUP też są kosztem obniżającym wynik finansowy (bilansowy). Drukowana deklaracja CIT-2 z programu komputerowego nie zawiera koszów NKUP, ponieważ sam program to zabezpiecza. Jeżeli rodzaj i ilość NKUP jest znaczna, to do każdego rodzaju kosztów (np. materiały, usługi, amortyzacja, płace, finansowe), można założyć oddzielne konta. W małej firmie, gdzie tych kosztów jest mało, zakładam tylko jedno konto np. 410 na którym księguję wszystkie NKUP. Na koniec roku, saldo tego konta równe jest różnicy pomiędzy wynikiem finansowym - ksiegowym i podatkowym, co wykazujemy w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18939


Temat: pomocy sprzedaz autka
" />CZy w rachunku zysków i strat ujmuje koszty NKUP
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=2318
Sitedesign by AltusUmbrae.